Norges Bank

Oppgjørsdager

Norges Banks oppgjørssystem (NBO) er åpent mandag – fredag fra kl. 05.30 til kl. 16.35.

Det daglige driftsmønsteret for NBO fremgår av rundskriv fra Norges Bank.

NBO er stengt lørdag og søndag og følgende høytids- og helligdager mv. (nasjonale helligdager) i 2021 og 2022:

2021

1. januar: Nyttårsdag

1. april: Skjærtorsdag

2. april: Langfredag

5. april: 2. påskedag

1. mai: Offentlig høytidsdag

13. mai: Kristi himmelfartsdag

17. mai: Grunnlovsdagen

24. mai: 2. pinsedag

24. desember: Julaften

25. desember: 1. juledag

26. desember: 2. juledag

2022

1. januar: Nyttårsdag

14. april: Skjærtorsdag

15. april: Langfredag

18. april: 2. påskedag

1. mai: Offentlig høytidsdag

17. mai: Grunnlovsdagen

26. mai: Kristi himmelfartsdag

6. juni: 2. pinsedag

24. desember: Julaften

25. desember: 1. juledag

26. desember: 2. juledag

 

Sist endret 4. januar 2021 09:00
Sist endret 4. januar 2021 09:00