Norges Bank

Oppgjørsdager

Norges Banks oppgjørssystem (NBO) er åpent mandag – fredag fra kl. 05.30 til kl. 16.35. Det daglige driftsmønsteret for NBO fremgår av rundskriv fra Norges Bank.

NBO er stengt lørdag og søndag og følgende høytids- og helligdager mv. (nasjonale helligdager):

2020:

1. januar: Nyttårsdag

9. april: Skjærtorsdag

10. april: Langfredag

13. april: 2. påskedag

1. mai: Offentlig høytidsdag

17. mai: Grunnlovsdagen

21. mai: Kristi himmelfartsdag

1. juni: 2. pinsedag

24. desember: Julaften

25. desember: 1. juledag

26. desember: 2. juledag