Norges Bank

Oppgjørsdager

Norges Banks oppgjørssystem (NBO) er åpent mandag – fredag fra kl. 05.30 til kl. 16.35.

Det daglige driftsmønsteret for NBO fremgår av rundskriv fra Norges Bank.

NBO er stengt lørdag og søndag og følgende nasjonale hellig- og høytidsdager i 2023 og 2024:

2023

1. januar: Nyttårsdag

6. april: Skjærtorsdag

7. april: Langfredag

10. april: 2. påskedag

1. mai: Offentlig høytidsdag

17. mai: Grunnlovsdagen

18. mai: Kristi himmelfartsdag

29. mai: 2. pinsedag

24. desember: Julaften

25. desember: 1. juledag

26. desember: 2. juledag

2024

1. januar: Nyttårsdag

28. mars: Skjærtorsdag

29. mars: Langfredag

1. april: 2. påskedag

1. mai: Offentlig høytidsdag

9. mai: Kristi himmelfartsdag

17. mai: Grunnlovsdagen

20. mai: 2. pinsedag

24. desember: Julaften

25. desember: 1. juledag

26. desember: 2. juledag

Sist endret 13. januar 2022 09:00
Sist endret 13. januar 2022 09:00