Norges Bank

Månedsbalanse

Norges Banks balanse for februar 2022

Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.

Månadsbalansen blir offentleggjord ca. 11. kvardag i den følgjande månaden, og dato finst i kalenderen. Årsrekneskapen for Noregs Bank er avlagt etter rekneskapslova og forskrift om årsrekneskap for Noregs Bank.

Samla oversikt over balansar for Noregs Bank frå 1817.

Publisert 15. mars 2022 10:00
Publisert 15. mars 2022 10:00