Norges Bank

Månedsbalanse

Norges Banks månedsbalanse for desember 2021 og januar 2022

Norges Banks månedsbalanse viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved månedslutt samt et utvalg noteopplysninger.

Månadsbalansen blir offentleggjord ca. 11. kvardag i den følgjande månaden, og dato finst i kalenderen. Årsrekneskapen for Noregs Bank er avlagt etter rekneskapslova og forskrift om årsrekneskap for Noregs Bank.

Samla oversikt over balansar for Noregs Bank frå 1817.

Publisert 3. mars 2022 10:00
Publisert 3. mars 2022 10:00