Norges Bank

Statsgjeld Memo

Statens finansieringsbehov og opplåning i statsobligasjoner

Om sammenhengen mellom statsbudsjettets finansieringsbehov og publisert låneopptak i markedet.

Forfatter:
Anders Svor
Serie:
Statsgjeld Memo
Nummer:
1/2023

Statsgjeld Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN  2704-1255 (online)

Publisert 4. juli 2023 12:30
Publisert 4. juli 2023 12:30