Norges Bank

Eksterne evalueringer

External assessment of Norges Bank's work on financial stability

Forfatter:
Johanna Fager Wettergren
Serie:
Eksterne evalueringer
Nummer:
2019

I august 2014 fikk Johanna Fager Wettergren i oppdrag av Norges Bank å evaluere bankens arbeid med finansiell stabilitet. Hensikten med evalueringen har vært å gi generelle strategiske råd og anbefalinger om analyser og kommunikasjon, gitt Norges Banks mandat innenfor området finansiell stabilitet. Resultatet av evalueringen er presentert i denne rapporten. Evalueringen fant sted mellom august og desember 2014. Wettergren har siden 2006 hatt ulike stillinger i avdelingen for finansiell stabilitet i Sveriges Riksbank. Før evalueringen av Norges Bank var Wettergren direktør for enheten for makrotilsyn i Riksbanken.

Publisert 18. desember 2014 15:00
Publisert 18. desember 2014 15:00