Norges Bank

Working Paper

Forecasting inflation with an uncertain output gap

Author:
Hilde C. Bjørnland, Leif Brubakk and Anne Sofie Jore
Series:
Working Paper
Number:
2/2006

Working Papers inneholder forskningsarbeider og utredninger som vanligvis ikke har fått sin endelige form. Også andre faglige analyser fra økonomer i Norges Bank utgis i serien. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene står for forfatternes regning.

Norges Bank Working Papers distribueres også gjennom RepEc og BIS Central Bank Research Hub.

ISSN 1502-8190 (online)

Published 17 March 2006 14:00
Published 17 March 2006 14:00