Norges Bank

Staff Memo

Strukturell likviditet: Hva har drevet utviklingen historisk og hva kan skje fremover?

Forfatter:
Martin Bjørlo og Marius Hagen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
2/2024

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 5. juni 2024 10:30
Publisert 5. juni 2024 10:30