Norges Bank

Staff Memo

Betalingsevne og boligkjøpekraft blant husholdninger som ikke eier bolig

Forfatter:
Kjersti-Gro Lindquist, Haakon Solheim, Bjørn Helge Vatne
Serie:
Staff Memo
Nummer:
9/2023

Sammendrag

Husholdninger som ikke eier egen bolig, utgjør om lag en fjerdedel av alle husholdningene. De holder bare 7 prosent av husholdningenes gjeld, men mye av dette er gjeld uten sikkerhet. Vi finner at denne gruppen har lite frie inntekter sammenliknet med boligeiere og dermed begrenset evne til å spare. Vi beregner at om lag 10 prosent av husholdningene som ikke eier bolig har tilstrekkelig med midler til å oppfylle kravenei utlånsforskriften ved boligkjøp.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 10. mai 2023 10:00
Publisert 10. mai 2023 10:00