Norges Bank

Staff Memo

Hvordan påvirker klimarelaterte forhold norske bedrifter?

- Resultater fra tre spørreundersøkelser i Norges Banks regionale nettverk

Forfatter:
Henriette Brekke, Solveig K. Erlandsen og Sara Skjeggestad Meyer
Serie:
Staff Memo
Nummer:
5/2023

Sammendrag

Klimaendringer og omstilling til lavutslippssamfunn påvirker norsk og global økonomi på mange ulike måter. For å øke kunnskapen om hvordan disse endringene påvirker norsk økonomi har Norges Bank ved tre anledninger de siste årene spurt et utvalg norske bedrifter om hvordan klimarelaterte forhold påvirker deres virksomhet. Denne rapporten presenterer resultatene fra de tre undersøkelsene.

Oppsummert viser resultatene at klimarelaterte forhold har betydning for de fleste bedriftene. Det er særlig forhold knyttet til omstillingen til lavutslippsøkonomi, som endrede kundepreferanser og klimapolitikk, som er viktig for mange av bedriftene. Klimaendringer i form av endrede værforhold har også betydning for mange, men en mindre andel oppgir at dette er veldig viktig for bedriften. Mange bedrifter ser forretningsmuligheter i klimarelaterte endringer, men de klimarelaterte forholdene fører også til høyere kostnader og økte priser.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 16. mars 2023 12:00
Publisert 16. mars 2023 12:00