Norges Bank

Staff Memo

Gjør høy gjeld husholdningenes konsum mer sensitivt for økonomiske sjokk? En oversikt over empirisk litteratur basert på mikrodata

Forfatter:
Magnus A. H. Gulbrandsen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
3/2023

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 20. januar 2023 14:55
Publisert 20. januar 2023 14:55