Norges Bank

Staff Memo

Næringseiendomsmarkedet – ikke lenger en «svart boks»

Forfatter:
Christian Bjørland, Ida Nervik Hjelseth, John Henrik Mulelid, Haakon Solheim og Bjørn Helge Vatne
Serie:
Staff Memo
Nummer:
6/2022

Sammendrag

Norske banker har en stor eksponering mot næringseiendom. Historisk har banker i Norge og internasjonalt tapt mye på utlån til næringen i finansielle kriser. Offentlig tilgjengelig informasjon har vært begrenset. Det skyldes blant annet at næringseiendom er et svært heterogent produkt, og at transaksjoner av næringsbygg ofte ikke registreres i offentlige registre. Norges Bank har nylig fått tilgang til et stort utvalg av data for næringsbygg. Vi har koblet dette datasettet mot bankenes pant i bygg og estimert markedsverdier til byggene. Våre resultater viser at bankene har en overvekt av sin eksponering i næringseiendom mot kontormarkedet i de store byene, og da særlig Oslo. På den annen side er de dyreste kontorbyggene et av segmentene bankene i mindre grad er eksponert mot. Videre finner vi at bankene er bredt eksponert mot  næringseiendomsmarkedet, og at enkeltbanker er nokså likt eksponert mot ulike byggtyper.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 23. juni 2022 10:00
Publisert 23. juni 2022 10:00