Norges Bank

Staff Memo

Pensjonsreformen og individuell risiko

Forfatter:
Lisa Kristine Reiakvam, Haakon Solheim og Bjørn H. Vatne
Serie:
Staff Memo
Nummer:
1/2022

Pensjonsreformen ble gjennomført for å bidra til at fremtidens pensjoner skulle bli mer økonomisk bærekraftige. For den enkelte betyr det økt sannsynlighet for at utbetalingene blir som lovet. Reformen gir sterke insentiver til å stå lenger i jobb. De som går av tidlig, vil få en vesentlig lavere utbetalt pensjon enn dagens pensjonister. De som planlegger for tidlig pensjon, kan møte inntektsfallet med økt sparing i yrkesaktiv alder. Alle andre løper en viss risiko for uventet og ufrivillig tidligpensjon. De som har privat tjenestepensjon, må dessuten selv bære markedsrisikoen på sin pensjonsavkastning. Et uventet fall i inntekt ved overgang til pensjon kan få konsekvenser for husholdningenes gjeldsbetjeningsevne og redusere konsumet i makro. Fremover blir det viktig å følge med på arbeidstakernes evne til å tilpasse seg reformen gjennom å stå lenger i arbeid.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 8. februar 2022 13:15
Publisert 8. februar 2022 13:15