Norges Bank

Staff Memo

Boligmarkedet i pandemiåret 2020

Forfatter:
Kjersti-Gro Lindquist, Sverre Mæhlum, Bjørn Helge Vatne og Ella Getz Wold
Serie:
Staff Memo
Nummer:
6/2021

Til tross for pandemien var boligprisveksten høy gjennom store deler av 2020. Lavere utlånsrenter, endringer i boligpreferanser og begrenset tilbud av nye boliger har bidratt til økt prispress, især i Oslo. Våre analyser basert på tinglyste boligomsetninger registrert i Kartverket tyder på en vridning i etterspørselen fra større leiligheter til eneboliger etter at strenge smittevernstiltak ble innført i mars 2020. Denne vridningen er særlig synlig i hovedstaden og sammenfaller med sterkere prisvekst i områder rundt Oslo enn i Oslo kommune. Funnene indikerer at koronapandemien kan ha endret folks boligpreferanser noe og gjort det mer attraktivt å bo i større boliger lengre fra sentrum.  

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 17. juni 2021 10:00
Publisert 17. juni 2021 10:00