Norges Bank

Staff Memo

Langvarige konsekvenser i arbeidsmarkedet

Forfatter:
Nicolai Ellingsen og Sigurd Mølster Galaasen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
1/2021

Sammendrag

Vi studerer langvarig sysselsettingskonsekvenser av dype økonomiske nedgangstider ved å utnytte den geografiske variasjonen i lokale økonomiske forhold i etterkant av oljepriskollapsen i 2014. Vi dokumenterer en negativ sammenheng mellom det å være bosatt i områdermedstor økning i arbeidsledigheten i 2014-2015 og sannsynligheten for å være sysselsatt ved utgangen av 2019. Beregningene våre viser at en økning i lokal ledighet på 1 prosentpoeng er forbundet med en reduksjon i sysselsettingen på omtrent 0.4 prosentpoeng i 2019. Sammenhengen er spesielt sterk blant personer med lav inntekt og svak tilknytning til arbeidsmarkedet i forkant av oljeprisfallet. En stor del av sysselsettingsfallet forklares trolig av personer som forlater arbeidsstyrken etter å ha mistet jobben i et svakt lokalt arbeidsmarked.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 21. januar 2021 15:00
Publisert 21. januar 2021 15:00