Norges Bank

Staff Memo, Statsgjeld

Likviditetsindikatorer for det norske statsobligasjonsmarkedet

Forfatter:
Vetle Øye Opheim
Serie:
Staff Memo
Nummer:
8/2019

Statsgjeldsforvaltningen i Norges Bank har som mål å dekke statens lånebehov til lavest mulig kostnader. Samtidig skal forvaltningen søke å opprettholde en rentekurve opp til 10 år. Likviditeten i markedet har betydning for begge målene. Denne artikkelen undersøker hvordan likviditeten i det norske statsobligasjonsmarkedet har utviklet seg siden 2010 ved hjelp av fire indikatorer som inngår i en samleindeks for likviditeten. Jeg undersøker videre om norske bankers finansieringskostnader har påvirket likviditeten i statsobligasjonsmarkedet i perioden 2010–2018, men finner ingen klar sammenheng.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 25. oktober 2019 12:00
Publisert 25. oktober 2019 12:00