Norges Bank

Staff Memo, Tohundreårsjubileum

Kampen om krona. Næringslivet og paripolitikken i 1920-årene.

Forfatter:
Åsmund Egge
Serie:
Staff Memo
Nummer:
21/2016

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 21. desember 2016 11:15
Publisert 21. desember 2016 11:15