Norges Bank

Staff Memo

Alternative virkemidler i pengepolitikken - den nødvendige monetære økosirk

Forfatter:
Tom Bernhardsen, Arne Kloster og Olav Syrstad
Serie:
Staff Memo
Nummer:
12/2016

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 30. juni 2016 10:30
Publisert 30. juni 2016 10:30