Norges Bank

Staff Memo

Hvilke nøkkeltall reagerer aktørene i valutamarkedet på?

Forfatter:
Alexander Flatner og Hong Xu
Serie:
Staff Memo
Nummer:
3/2015

En rekke internasjonale studier finner at finansielle priser blir påvirket av publiseringen av økonomiske nyheter. Prisene endres når nøkkeltall og andre økonomiske nyheter påvirker markedsaktørenes syn på den nåværende tilstanden til økonomien samt framtidsutsiktene. Effekten disse nyhetene har på finansielle priser vil blant annet avhenge av hvor stor overraskelsen er i forhold til markedets forventning. I tillegg antas effekten å variere over tid og på tvers av forskjellige aktiva.

Kronekursen er en finansiell variabel som kan reagere mye og raskt på nye økonomiske data. Informasjon fra våre markedskontakter indikerer imidlertid at noen nøkkeltall vektlegges mer enn andre. I dette notatet ser vi nærmere på hvilke nøkkeltall dette er, sammenligner med utslagene i andre valutakryss og ser på hvordan fokuset på enkelte norske nøkkeltall har utviklet seg over tid.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 25. juni 2015 11:08
Publisert 25. juni 2015 11:08