Norges Bank

Staff Memo

Norske bankars valutafinansiering av eigedelar i norske kroner

Forfatter:
Jermund L. Molland
Serie:
Staff Memo
Nummer:
2/2014

Norske bankkonsern finansierar eigedelar i norske kroner ved å ta opp lån i utanlandsk valuta. Gjennom marknadane for valutabyter vekslar bankkonserna valuta til kroner og styrer likviditeten i ulike valutaer over tid. Tilpassinga gjer marknadane for valutabyter til ein sentral del av det finansielle systemet. I artikkelen ser eg nærare på korleis bankkonserna vekslar utanlandsk valuta om til norske kroner, kva risikoar som er knytt til dei ulike strategiane, og kva sårbarheitar tilpassinga kan ha for det finansielle systemet. Til slutt drøftar eg kvifor bankkonserna har tilpassa seg som dei har gjort, og kva som eventuelt kan bidra til å endra tilpassinga eller redusera sårbarheitane knytt til denne.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 19. mars 2014 13:00
Publisert 19. mars 2014 13:00