Norges Bank

Staff Memo

Om pengemengden

Forfatter:
Marie Norum Lerbak
Serie:
Staff Memo
Nummer:
14/2013

I dette notatet drøftes utviklingen i ulike pengemengdeaggregater, samt sammenhengen mellom disse og utviklingen i kreditt. I kjølvannet av finanskrisen og krisen i det europeiske statspapirmarkedet har spørsmål relatert til disse størrelsene igjen fått oppmerksomhet. Eksempler på en rekke økonomiske transaksjoner illustrerer hvordan transaksjoner mellom publikum, banker, sentralbanken og staten påvirker (eller ikke påvirker) veksten i pengemengde og kreditt. Dette bidrar til å sette penge- og kredittaggregatene inn i et mer fullstendig lys som kan være nyttig å ha i bakhodet når sentralbanker verden over bruker pengemengden som et alternativt pengepolitisk virkemiddel.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 21. juni 2013 10:20
Publisert 21. juni 2013 10:20