Norges Bank

Staff Memo

Background information, annual address 2012

Serie:
Staff Memo
Nummer:
6/2012

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 16. februar 2012 18:00
Publisert 16. februar 2012 18:00