Norges Bank

Staff Memo

Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012

Forfatter:
Norges Bank Pengepolitikk
Serie:
Staff Memo
Nummer:
5/2012

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 16. februar 2012 18:00
Publisert 16. februar 2012 18:00