Norges Bank

Staff Memo, Tohundreårsjubileum

Fra regulering til marked

Forfatter:
Thomas Nordbø Berg, Harald Bøhn og Christoffer Kleivset
Serie:
Staff Memo
Nummer:
27/2012

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 8. november 2012 11:00
Publisert 8. november 2012 11:00