Norges Bank

Staff Memo

Høy innvandring til Norge: Hvem kommer, og hvorfor kommer de?

Forfatter:
Halfdan Grangård og Einar W. Nordbø
Serie:
Staff Memo
Nummer:
25/2012

Høy innvandring har medvirket til at Norge nå er blant de landene i Europa som opplever den raskeste befolkningsveksten. I 2011 var nettoinnvandringen til Norge på rekordhøye 47 000 personer, og i gjennomsnitt har nettoinnvandringen vært på over 40 000 personer de fem siste årene. I denne artikkelen forsøker vi med utgangspunkt i offisiell statistikk å gi en oversikt over de innvandrerne som kommer. Samtidig prøver vi å si noe om hvilke faktorer som driver flyttestrømmene ved å se på forskjellene i innvandringen fra ulike land.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 25. oktober 2012 13:00
Publisert 25. oktober 2012 13:00