Norges Bank

Staff Memo, Tohundreårsjubileum

Norges Banks distriktsavdelinger 1983-2001

Forfatter:
Harald Bøhn
Serie:
Staff Memo
Nummer:
24/2012

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 25. oktober 2012 10:30
Publisert 25. oktober 2012 10:30