Norges Bank

Skriftserie

Frå fot til feste - norsk valutarett og valutapolitikk 1873-2001

Forfatter:
Viking Mestad
Serie:
Skriftserie
Nummer:
30/2002

ISSN 0802-7188 (trykt), 1504-0577 (online)

Publisert 1. januar 2002 10:00
Publisert 1. januar 2002 10:00