Norges Bank

Aktuell kommentar

Lønnsandelen

Forfatter:
Kåre Hagelund, Einar W. Nordbø og Lene Sauvik
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
9/2017

Andelen av verdiskapingen som går til arbeidstakerne, har falt i flere land de siste tiårene. Så langt er det imidlertid liten enighet om hvilke krefter som har drevet utviklingen. I denne kommentaren gir vi en oversikt over hva som har skjedd med lønnsandelen ute og de viktigste forklaringene som har blitt lansert. Vi går også nærmere inn på utviklingen her hjemme. Lønnsandelen har gått ned i flere næringer, men sammensetningseffekter som til dels synes å være særnorske, har medvirket til at den samlede lønnsandelen i fastlandsøkonomien har vært nokså stabil i perioden siden 1980.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 8. desember 2017 09:37
Publisert 8. desember 2017 09:37