Norges Bank

Aktuell kommentar

Husholdningenes gjeld og koplinger til boligmarkedet - konsekvenser for finansiell stabilitet

Forfatter:
Kjersti-Gro Lindquist, Haakon Solheim og Bjørn Helge Vatne
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
7/2017

Gjelden til norske husholdninger har vokst raskere enn inntektene over en lang periode. Gjeldsnivået er høyt både historisk og sammenliknet med andre land, og vurderes som den viktigste sårbarheten i det norske finansielle systemet. Høy gjeld øker sannsynligheten for at husholdningene må øke sparingen og stramme inn på konsumet dersom boligprisene skulle falle eller rentene øke. Risikoen for et slikt konsumskift vurderes som høy. Denne risikoen er særlig høy blant husholdninger som nylig har kjøpt bolig eller har stor eksponering i boligmarkedet. Kredittrisikoen på boliglån - risikoen for mislighold og mulig tvangssalg med tap for bankene - er samlet sett moderat. Mer forbruksgjeld og økte investeringer i sekundærbolig kan bidra til å øke kredittrisikoen i bankene.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 2. november 2017 10:00
Publisert 2. november 2017 10:00