Norges Bank

Aktuell kommentar

Dekomponering av økningen i husholdningenes gjeld

Forfatter:
Kjersti-Gro Lindquist, Haakon Solheim og Bjørn Helge Vatne
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
6/2017

Gjennomsnittsgjelden blant norske husholdninger har økt betydelig over tid. En dekomponering av gjeldsveksten viser at dette i stor grad gjenspeiler økt inntekt og økte boligverdier. For boligeiere har gjeldsveksten også vært drevet av økt vilje eller mulighet til å ta opp gjeld. For boligkjøpere, både førstegangskjøpere og boligeiere som kjøper ny bolig, har redusert belåning av bolig bidratt til å dempe økningen i gjelden. Dette er i tråd med forventet effekt av ny regulering med strengere krav til utlån med pant i bolig.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 2. november 2017 10:00
Publisert 2. november 2017 10:00