Norges Bank

Aktuell kommentar

Endringer i bankreguleringen etter finanskrisen i 2008

Forfatter:
Arild Jonas Lund og Kjell Bjørn Nordal
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
5/2017

Den globale finanskrisen i 2008 utløste omfattende endringer i reguleringen av finansiell sektor. I denne aktuelle kommentaren gjennomgår vi de viktigste endringene i reguleringen av bankene. Bankene har blitt mer solide og likvide. Regelverksendringer har gjort at myndighetene nå er i bedre stand til å håndtere fremtidige bankkriser. Finanskrisen førte også til endringer i regnskapsreglene. Vi kommenterer også kort pågående arbeid med bankregulering.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 14. juni 2017 11:00
Publisert 14. juni 2017 11:00