Norges Bank

Aktuell kommentar

Hva påvirker bedriftenes investeringsbeslutning?

Forfatter:
Ida Nervik Hjelseth, Sara Skjeggestad Meyer og Mari Aasgaard Walle
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
10/2017

Investeringene i norske fastlandsbedrifter har utviklet seg relativt svakt siden finanskrisen, selv om styringsrenten er blitt redusert til et historisk lavt nivå. Norges Bank har gjennom sitt regionale nettverk intervjuet norske bedrifter om deres investeringsnivå og grunnlaget for deres investeringsbeslutninger. Undersøkelsen er egnet til å belyse hvilke faktorer som kan ha bidratt til å dempe investeringsveksten.

Over 75 prosent av bedriftene rapporterte at investeringene har vært på et passende nivå de siste fem årene gitt bedriftens investeringsbehov. Bedriftene som rapporterer om et for lavt investeringsnivå i perioden begrunner dette med økt usikkerhet om den økonomiske situasjonen og mangel på interne midler.

Interne midler oppgis som den vanligste finansieringskilden i foretaksinvesteringene. Få bedrifter rapporterer at tilgang på ekstern kapital er et hinder for investeringene. Det indikerer at finansmarkedene i Norge er velfungerende. En tredjedel av bedriftene baserer investeringsbeslutningene på tommelfingerregler hvor rentenivået er av mindre betydning. Nærmere halvparten bruker både økonomiske modeller og tommelfingerregler. Den direkte effekten av renten på investeringsbeslutningen gjennom innvirkningen på kapitalkostnadene, ser ut til å være noe mindre enn teoretiske sammenhenger skulle tilsi.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 19. desember 2017 13:40
Publisert 19. desember 2017 13:40