Norges Bank

Aktuell kommentar

Oljeprisfallet og arbeidsmarkedet

Forfatter:
Even C. Hvinden og Einar W. Nordbø
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
7/2016

Fallet i oljeprisen siden sommeren 2014 har dempet den økonomiske veksten og ført til høyere arbeidsledighet i Norge. Mye tyder på at den nedgangen de oljerelaterte bedriftene i Norge nå opplever, ikke vil være et midlertidig tilbakeslag, men et ledd i en varig tilpasning til et lavere aktivitetsnivå. I så fall må en betydelig del av arbeidskraften som har vært knyttet til oljevirksomheten, finne en annen anvendelse. I en slik situasjon kan mistilpasningen i arbeidsmarkedet øke. Så langt er det imidlertid ikke klare holdepunkter for at dette har skjedd i Norge. Samtidig viser erfaringene fra mange land at sysselsettingen kan falle på varig basis i etterkant av økonomiske tilbakeslag. Det kan skje ved at arbeidsledigheten fester seg på et høyere nivå eller ved at mange støtes ut av arbeidsstyrken. Tidligere nedgangskonjunkturer i Norge har gitt betydelige frafall fra arbeidsstyrken.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 19. juli 2016 12:40
Publisert 19. juli 2016 12:40