Norges Bank

Næringseiendom er den enkeltnæringen norske banker har mest utlån til. Gjennom de siste 40 årene har utlån til næringseiendom vært en viktig årsak til tap for bankene. Priser på næringseiendom svinger med konjunkturene. Prisene steg kraftig før bankkrisen på slutten av 80-tallet og før finanskrisen i 2008. I denne kommentaren gis det en oversikt over næringseiendomsmarkedet i Norge, bankenes eksponering og mulige prisdrivere. Til slutt vurderes utviklingen i kredittrisiko.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 23. juni 2016 10:00
Publisert 23. juni 2016 10:00