Norges Bank

Aktuell kommentar

Gjeldsbetjeningsevnen for børsnoterte ikke-finansielle foretak

Forfatter:
Ida Nervik Hjelseth
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
3/2016

Gjeldsbetjeningsevnen for norske ikke-finansielle foretak notert på Oslo Børs har avtatt noe og er nå lavere enn gjennomsnittet de siste 14 årene. I det siste har særlig gjeldsbetjeningsevnen for oljeservicenæringen hatt en markert nedgang, og gjeldsbetjeningsevnen er nå på et svært lavt nivå sammenliknet med historien. Nivået på de børsnoterte foretakenes gjeldsbetjeningsevne er samlet sett likevel godt over bunnpunktene tidlig på 2000-tallet og under finanskrisen. Denne kommentaren går gjennom ulike måter å beregne gjeldsbetjeningsevnen ut fra forskjellige definisjoner av inntjening og gjeld. Utviklingen i foretakenes gjeldsbetjeningsevne drøftes i lys av de ulike
beregningsmetodene.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 17. mars 2016 10:00
Publisert 17. mars 2016 10:00