Norges Bank

Aktuell kommentar

Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner

Forfatter:
Marie Norum Lerbak, Kristian Tafjord og Marit Øwre-Johnsen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2016

Petroleumsfondsmekanismen kanaliserer statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel til bruk over statsbudsjettet og til sparing i Statens pensjonsfond utland (SPU). På vegne av staten gjennomfører Norges Bank de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til statens bruk av oljepenger. Statens nettokjøp av kroner bestemmes i hovedsak av størrelsen på det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Statens bruk av oljepenger og behovet for valutavekslinger har gått gjennom ulike faser; (i) oljeskattene i kroner var større enn det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjett slik at Norges Bank solgte kroner og kjøpte valuta til SPU (ii) underskuddet var om lag lik oljeskattene i kroner, (iii) underskuddet var større enn kroneskattene og Norges Bank måtte selge valuta fra SDØE-inntektene for å finansiere underskuddet og (iv) underskuddet er større enn kroneskattene og SDØE-inntektene slik at Norges Bank i tillegg til å selge valuta fra SDØE-inntektene må selge deler av avkastningen fra SPU. Størrelsen på statens inntekter fra petroleumsvirksomheten og valutasammensetningen av disse har ingen betydning for statens nettokjøp av kroner.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 19. februar 2016 10:00
Publisert 19. februar 2016 10:00