Norges Bank

Aktuell kommentar

Nedbemanning i norske virksomheter

Forfatter:
Andreas Haga Raavand
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
11/2016

Oljeprisfallet har ført til en rekke nedbemanninger i oljenæringen og tilknyttede virksomheter. Denne kommentaren belyser hvordan norske virksomheter nedbemanner og hvilke faktorer som eventuelt bidrar til å dempe nedgangen i bemanning. Analysen er basert på en spesialundersøkelse blant kontaktene i Norges Banks regionale nettverk gjennomført i april og mai i år. De fleste som oppgir å ha nedbemannet har gjort dette ved oppsigelser og naturlig avgang, mens sluttpakker og tidligpensjon er mindre utbredt. Den viktigste faktoren som demper nedgangen i bemanningen blant kontaktene som opplever fallende aktivitet er at de trenger et minimumsnivå av bemanning.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 13. oktober 2016 13:25
Publisert 13. oktober 2016 13:25