Norges Bank

Aktuell kommentar

Oljevirksomheten og norsk økonomi

Forfatter:
Einar W. Nordbø og Njål Stensland
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
4/2015

Den økonomiske utviklingen i Norge i årene fra 2000 til 2014 var preget av den kraftige oppgangen i oljeprisen i samme periode. Etterspørselen fra oljeselskapene både på norsk sokkel og i resten av verden økte markert. Det bidro til svært god markedsvekst for norske bedrifter som har spesialisert seg på leveranser til oljevirksomheten. I 2014 var trolig rundt 300 000 av arbeidsplassene i norsk økonomi knyttet til oljevirksomheten. Antallet var nær dobbelt så høyt som ved årtusenskiftet. I tillegg har de økte oljeinntektene gitt rom for høyere konsum. I sum har dette bidratt til høy inntektsvekst for norske bedrifter og lagt grunnlaget for en lønnsvekst som har vært betydelig høyere enn hos handelspartnerne. Samtidig har utviklingen vært svak for mange bedrifter som møter utenlandsk konkurranse, men ikke leverer til oljevirksomheten.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 14. august 2015 10:15
Publisert 14. august 2015 10:15