Norges Bank

Rundskriv 2/2014

Auksjonskalender og opplegg for statspapirene i andre kvartal 2014

[UTGÅTT]

Til finansinstitusjoner og medlemmer på Oslo Børs

Se også rundskriv nr. 8/19. desember 2013. Det vil bli holdt en ad hoc-auksjon av statsobligasjoner tirsdag 27. mai 2014. Nærmere detaljer blir kunngjort torsdag 22. mai kl. 12.

I andre kvartal 2014 tar staten sikte på å låne mellom 18 og 22 milliarder kroner i statsobligasjoner og mellom 16 og 19 milliarder kroner i statskasseveksler. Tilsvarende informasjon om tredje kvartal vil bli kunngjort mot slutten av andre kvartal.

Dersom markedsforholdene og andre forhold vedrørende finansieringsbehovet til staten endrer seg vesentlig i løpet av 2014, kan det planlagte emisjonsvolumet for både statsobligasjoner og statskasseveksler endres uten annen forvarsel eller begrunnelse.

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og statskasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc-emisjoner.

NORGES BANK

Publisert 28. mars 2014 12:00