Norges Bank

Rundskriv 1/2011

Forskrift om tilbaketrekking av 50-øremynt som gyldig betalingsmiddel

Norges Bank har besluttet at 50-øringen skal tas ut av omløp og opphøre å være tvunget betalingsmiddel fra 1. mai 2012.

Forskrift om tilbaketrekking av 50-øremynt som gyldig betalingsmiddel ble fastsatt av Norges Bank 16. mars 2011 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet §§ 13 og 15.

Forskriften har følgende ordlyd:

§ 1.
50-øremynten settes ut av omløp og opphører å være tvungent betalingsmiddel 1. mai 2012.

Norges Bank er pliktig til å innløse 50-øremynt som innleveres før 1. mai 2022. Det kan bare kreves innløsning av ørebeløp delelig med 100.

§ 2.
Fra 1. mai 2012 skal det ved betaling i norsk mynt av ørebeløp som ikke er delelig med 100 avrundes slik ved det endelige oppgjør:

Ørebeløp som ender på 1 – 49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp

Ørebeløp som ender på 50 – 99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp

§ 3.
Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2011.

Forskriften vil bli kunngjort i Norsk Lovtidend.

Publisert 21. mars 2011 13:15