Norges Bank

Det norske finansielle systemet

Det norske finansielle systemet 2022

Les rapporten her (nettformat)
Serie:
Det norske finansielle systemet
Nummer:
2022

Publikasjonen gir en samlet oversikt over det finansielle systemet i Norge, hvilke oppgaver det utfører og hvordan disse oppgavene blir utført. Den er ment som et oppslagsverk og en lærebok og retter seg mot et bredt publikum. Det er lagt vekt på en enkel fremstilling. Profesjonelle deltakere i det finansielle systemet kan også finne nyttig informasjon. Det er lagt inn lenker til andre mer utfyllende Norges Bank-publikasjoner og til andre institusjoner slik at leserne kan fordype seg videre i de temaene som er av interesse. Faguttrykk er forklart i egen ordliste (vedlegg 4).

Innledningen gir overordnet oversikt over hele det finansielle systemet.

Kapittel 1 beskriver de ulike markedene: penge-, obligasjons-, valuta-, og aksjemarkedet og markedene for finansielle derivater.

Kapittel 2 omtaler de viktigste finansforetakene: banker, kredittforetak, forsikring- og pensjonsordninger, ulike fond m.m.

Kapittel 3 beskriver infrastrukturen i det finansielle systemet. Infrastrukturen omfatter betalingssystemet og systemene der betaling og overføring av verdipapirer, valuta og derivater i finansmarkedene skjer.

Forsidebilde av publikasjonen Det norske finansielle systemet 2022

Oversikt over det finansielle systemet i Norge, hvilke oppgaver det utfører og hvordan disse oppgavene blir utført.

ISSN 2535-3993 (online).

Publisert 1. juli 2022 10:00
Publisert 1. juli 2022 10:00