Norges Bank

Valutareserver

Forvaltningen av valutareservene: rapport for 2. kvartal 2021

Serie:
Valutareserver
Nummer:
2/2021

Reservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje. Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene. Mer om valutareservene

Publisert 20. august 2021 10:00
Publisert 20. august 2021 10:00