Norges Bank

Valutareserver

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver: rapport for fjerde kvartal 2019

Serie:
Valutareserver
Nummer:
4/2019

Reservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje. Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene. Mer om valutareservene

Publisert 27. februar 2020 10:00
Publisert 27. februar 2020 10:00