Norges Bank

Valutareserver

Forvaltning av Norges Banks valutareserver: rapport for fjerde kvartal 2013

Serie:
Valutareserver
Nummer:
4/2013

Reservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje. Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene. Mer om valutareservene

Publisert 28. februar 2014 10:00
Publisert 28. februar 2014 10:00