Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/2021

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2021

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 23. september 2021 10:00

Utdypinger og rammer i PPR 3/21

  • Redusert smitte, flere vaksinerte og gradvis gjenåpning
  • Utsikter til markert oppgang i konsumet
  • Klimaomstillingen gir økte investeringer i fastlandsbedriftene
  • Sterkere effekt av renten på boligprisene
  • Økt etterspørsel etter større boliger i Oslo-området i 2020
Publisert 23. september 2021 10:00