Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/17

Endret kapittelinndeling i Pengepolitisk rapport
Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/17 har en annen kapittelinndeling enn de foregående rapportene. Prognosen for styringsrenten presenteres i kapittel 1 i rapporten.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 16. mars 2017 10:00
Publisert 16. mars 2017 10:00