Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/17

Endret kapittelinndeling i Pengepolitisk rapport
Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/17 har en annen kapittelinndeling enn de foregående rapportene. Prognosen for styringsrenten presenteres i kapittel 1 i rapporten.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 16. mars 2017 10:00
Publisert 16. mars 2017 10:00