Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 1/12

I møtet 14. desember 2011 diskuterte hovedstyret aktuelle temaer til rapporten. I møtet 29. februar 2012 drøftet hovedstyret de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. På grunnlag av denne drøftingen og en tilråding fra bankens ledelse vedtok hovedstyret i møtet 14. mars en pengepolitisk strategi for perioden fram til neste rapport legges fram 20. juni. Hovedstyrets vurdering av de økonomiske utsiktene og strategien for pengepolitikken er gjengitt i avsnittet ”Hovedstyrets vurdering”. I perioden fram til neste rapport er det rentemøte i hovedstyret 10. mai.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. ISSN 1894-0234 (online).

Se også

 

Publisert 14. mars 2012 14:00
Publisert 14. mars 2012 14:00