Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 3/11

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Se neste utgivelse i kalenderen.

ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 19. oktober 2011 14:00
Publisert 19. oktober 2011 14:00