Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 1/11

Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 16. mars 2011.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 16. mars 2011 14:00
Publisert 16. mars 2011 14:00