Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 1/11

Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 16. mars 2011.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. ISSN 1894-0234 (online).

Se også

 

Publisert 16. mars 2011 14:00
Publisert 16. mars 2011 14:00