Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 3/09

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 22. oktober 2009.

Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 28. oktober 2009,

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 28. oktober 2009 14:00
Publisert 28. oktober 2009 14:00