Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 3/09

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 22. oktober 2009.

Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 28. oktober 2009,

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. ISSN 1894-0234 (online).

Se også

 

Publisert 28. oktober 2009 14:00
Publisert 28. oktober 2009 14:00