Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 1/2007

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
1/2007

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 9. mars 2007.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 15. mars 2007.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 15. mars 2007 14:00
Publisert 15. mars 2007 14:00